Izjava o odricanju odgovornosti

Ugovor s internetskom stranicom Sylphar

REMESCAR.COM internetska stranica ("stranica") služba je za informacije dostupna preko interneta koju nudi Sylphar ("REMESCAR.COM"), pod uvjetom da se pridržavate navedenih odredaba i uvjeta. MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ DOKUMENT PRIJE PRISTUPA STRANICI ILI NJEZINA KORIŠTENJA. PRISTUPOM STRANICI ILI KORIŠTENJEM STRANICE PRIHVAĆATE NIŽE NAVEDENE ODREDBE I UVJETE. AKO NE ŽELITE BITI VEZANI NAVEDENIM ODREDBAMA I UVJETIMA, NE SMIJETE PRISTUPITI STRANICI NITI JE KORISTITI. REMESCAR.COM MOŽE IZMJENITI OVAJ UGOVOR U BILO KOJEM TRENUTKU I TE IZMJENE STUPAJU NA SNAGU U TRENUTKU OBJAVE IZMIJENJENOG UGOVORA NA STRANICI. PRIHVAĆATE OBAVEZU POVREMENO PROVJERAVATI SADRŽAJ OVOG UGOVORA DA BISTE SE UPOZNALI S IZMJENAMA, A DALJNJE PRISTUPANJE STRANICI ILI NJEZINO KORIŠTENJE SMATRAT ĆE SE POTVRDOM DA PRIHVAĆATE IZMJENE OVOG UGOVORA.

1. Autorska prava, licence i idejni prijedlozi

Sav sadržaj ove internetske stranice zaštićen je međunarodnim autorskim pravima i drugim pravima intelektualnog vlasništva kao što je zaštitni znak. Vlasnik autorskih prava i prava na zaštitni znak je REMESCAR.COM, njegove podružnice ili davatelj licence kao treća strana. NE SMIJETE MIJENJATI, KOPIRATI, REPRODUCIRATI, OBJAVLJIVATI, POSTAVLJATI NA INTERNET, PRENOSITI NITI DISTRIBUIRATI NI NA KOJI NAČIN MATERIJAL OBJAVLJEN NA OVOJ STRANICI, UKLJUČUJUĆI TEKST, GRAFIČKE PRILOGE, KOD I/ILI SOFTVER. Smijete ispisati ili preuzeti dijelove materijala s različitih dijelova stranice isključivo za vlastite, nekomercijalne potrebe pod uvjetom da ste suglasni da nećete mijenjati niti brisati niti jednu napomenu o autorskim pravima ili vlasništvu iz tog materijala. Pristajete dati pravo REMESCAR.COM na neisključivu trajnu licencu za cijeli svijet oslobođenu naknade za podlicenciranje, reproduciranje, distribuciju, prijenos, stvaranje izvedenih djela i javno prikazivanje i objavljivanje svih materijala i drugih informacija (uključujući, bez ograničenja, u njemu sadržane ideje za nove i poboljšane proizvode i usluge) koje postavite na bilo koji javni dio ove stranice (kao što su oglasne ploče, forumi i interesne skupine) ili ih pošaljete na REMESCAR.COM e-mailom, na bilo koji drugi način i na bilo kojem do sada poznatom ili u budućnosti razvijenom mediju. Također se slažete da dajete pravo REMESCAR.COM da koristi vaše ime u vezi s poslanim materijalima i drugim informacijama kao i u vezi sa svim relevantnim oglasnim, reklamnim i promidžbenim materijalima. Slažete se da nećete tražiti nikakvu naknadu od REMESCAR.COM za bilo kakvo navodno ili stvarno kršenje ili nepošteno prisvajanje vlasničkih prava u komunikaciji s REMESCAR.COM.

ZAŠTITNI ZNAKOVI

Publikacije, proizvodi, sadržaj ili usluge spomenute u ovom tekstu ili na stranici isključivi su zaštitni znakovi ili oznake službe REMESCAR.COM. Drugi proizvodi i nazivi tvrtki spomenuti na stranici mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

2. Korištenje stranice.

Razumijete da, osim za informacije, proizvode i usluge za koje je jasno navedeno da ih pruža REMESCAR.COM, REMESCAR.COM ni na koji način ne upravlja, ne kontrolira niti podržava ikakve druge informacije, proizvode ili usluge na internetu. Osim za informacije, proizvode i usluge koje navodi REMESCAR.COM, sve informacije, proizvode i usluge koji se nude putem ove stranice ili na internetu općenito nudi treća strana koja nije povezana s REMESCAR.COM. Također razumijete da REMESCAR.COM ne može i ne smije jamčiti da datoteke dostupne za preuzimanje putem ove stranice ne sadržavaju viruse, crve, Trojance niti druge kodove koji mogu zaraziti ili uništiti vaše računalo. Vaša je odgovornost koristiti dovoljno postupaka i provjera kako biste zadovoljili svoje osobite zahtjeve u pogledu točnosti ulaznih i izlaznih podataka i održavanja načina obnove bilo kakvih izgubljenih podataka izvan ove stranice.

PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST I RIZIK KORIŠTENJA OVE STRANICE I INTERNETA. REMESCAR.COM NUDI OVU STRANICU I INFORMACIJE NA NJOJ TAKVE KAKVE JESU I NE DAJE NIKAKVA IZRIČITA NITI IMPLICITNA JAMSTVA, NE PREDSTAVLJA I NE PODRŽAVA NI NA KOJI NAČIN (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA NA VLASNIŠTVO ILI UTRŽIVOST ILI POGODNOST ZA ODREĐENU SVRHU) USLUGE I BILO KOJE INFORMACIJE O ROBI ILI USLUZI PRUŽENOJ PUTEM OVOG SERVISA ILI OPĆENITO NA INTERNETU I REMESCAR.COM NEĆE BITI ODGOVORAN NI ZA KAKVE TROŠKOVE ILI ŠTETU NASTALU IZRAVNO ILI NEIZRAVNO BILO KAKVOM TAKVOM TRANSAKCIJOM. ISKLJUČIVO STE SAMI ODGOVORNI ZA PROCJENU TOČNOSTI, POTPUNOSTI I KORISNOSTI SVIH MIŠLJENJA, SAVJETA, ROBE I DRUGIH INFORMACIJA KOJE SE NUDE PUTEM OVE STRANICE ILI OPĆENITO NA INTERNETU. REMESCAR.COM NE DAJE JAMSTVO DA ĆE OVA SLUŽBA BITI NEPREKIDNO DOSTUPNA, BEZ POGREŠAKA I DA ĆE NEDOSTACI SLUŽBE BITI ISPRAVLJENI.

NADALJE, RAZUMIJETE DA INTERNET PO SAMOJ SVOJOJ NARAVI SADRŽI NEUREĐENE MATERIJALE OD KOJIH SU NEKI IMAJU SEKSUALNO EKSPLICITNI SADRŽAJ ILI VAM MOGU BITI UVREDLJIVI. TAKVIM MATERIJALIMA PRISTUPATE NA VLASTITI RIZIK. REMESCAR.COM NEMA KONTROLU NAD TAKVIM MATERIJALIMA I NE PREUZIMA ZA TO NIKAKVU ODGOVORNOST.

OGRANIČENJE ODGOVORNOST

REMESCAR.COM NEĆE NI U KOJEM SLUČAJU BITI ODGOVORAN (I) NI ZA KAKVU SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG PREKIDA, GUBITKA PROGRAMA ILI INFORMACIJE I SLIČNO) KOJA NASTANE KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA OVE USLUGE ILI IKAKVIH INFORMACIJA ILI TRANSAKCIJA KOJE SE NUDE PUTEM OVE SLUŽBE ILI PREUZIMANJEM NEČEGA OD OVE SLUŽBE ILI IKAKVOG KAŠNJENJA TAKVE INFORMACIJE ILI USLUGE, ČAK I AKO JE REMESCAR.COM I NJEGOVI OVLAŠTENI PREDSTAVNICI UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE, NITI (II) ZA IKAKVU REKLAMACIJU KOJA SE PRIPISUJE POGREŠKAMA, PROPUSTIMA ILI DRUGIM NETOČNOSTIMA OVE SLUŽBE I/ILI MATERIJALIMA ILI INFORMACIJI PREUZETOJ PUTEM OVE SLUŽBE. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNU ILI SLUČAJNU ŠTETU, OVO SE OGRANIČENJE NE MORA ODNOSITI NA VAS. U TAKVIM JE DRŽAVAMA ODGOVORNOST REMESCAR.COM OGRANIČENA U NAJVEĆEM, ZAKONOM DOPUŠTENOM OPSEGU.

REMESCAR.COM neće podnijeti nikakvu žalbu ni protiv koje druge internetske stranice na koju možete doći putem ove stranice ili koja ima poveznicu na ovu stranicu. Kad pristupite stranicama koje nisu REMESCAR.COM, molimo Vas da shvatite kako su te stranice neovisne o REMESCAR.COM i da REMESCAR.COM nema nikakvu kontrolu nad sadržajem tih stranica. Osim toga, poveznica na stranicu REMESCAR.COM ne znači da REMESCAR.COM preuzima ili prihvaća ikakvu odgovornost za sadržaj ili korištenje takvih stranica.

3. Odšteta.

Pristajete nadoknaditi štetu, braniti i štititi od snošenja odgovornosti REMESCAR.COM, njegove službenike, direktore, zaposlenike, predstavnike, davatelje licenci, dobavljače i svaku treću stranu kao pružatelja informacija ovoj službi od svih gubitaka, troškova, odšteta i izdataka, uključujući razumne honorare advokatima, koji mogu proizaći iz bilo kakvog kršenja ovog ugovora (uključujući nemarno ili krivo ponašanje) s Vaše strane ili strane bilo koje osobe koja pristupa ovoj službi.

4. Prava treće strane.

Odredbe stavaka br. 2 (Korištenje službe) i 3 (Odšteta) idu u korist REMESCAR.COM i njegovih službenika, direktora, zaposlenika, predstavnika, davatelja licence, dobavljača i svake treće strane koja pruža informacije servisu. Svaka od ovih fizičkih ili pravnih osoba imat će pravo braniti i provoditi u vlastito ime one odredbe koje su izravno protiv vas.

5. Uvjet; Raskid.

Ovaj ugovor može raskinuti svaka ugovorna strana zbog bilo kojeg razloga bez ikakve prethodne obavijesti. Odredbe paragrafa 1 (autorsko pravo, licence i idejni prijedlozi), 2 (Korištenje službe), 3 (Odšteta), 4 (Prava treće strane) i 6 (Razno) vrijede i nakon prestanka ovog ugovora.

6. Razno.

Ovaj je ugovor sklopljen i tumačit će se prema belgijskom pravu koje se odnosi na ugovore koji su sklopljeni i provode se u Belgiji. Slažete se da će svaki pravni postupak ili procedura u vezi s ovim ugovorom ili ugovornim obavezama potpisnih strana ovog ugovora biti pokrenut isključivo na državnom ili okružnom sudu u Belgiji. Bilo koji razlog za tužbu ili zahtjev za odštetu koji možete imati u vezi sa službom mora se podnijeti u roku od jedne (1) godine od nastanka razloga za tužbu ili zahtjeva za odštetu ili će se takva tužba i zahtjev smatrati zastarjelima. Propust REMESCAR.COM da inzistira ili provede strogu izvedbu bilo koje odredbe ovog ugovora neće se smatrati odustajanjem od provedbe bilo koje odredbe ili prava. Niti tijek ponašanja niti uobičajena tržišna praksa neće moći promijeniti niti jednu odredbu ovog ugovora. REMESCAR.COM može pripisati svoja prava i dužnosti iz ovog ugovora bilo kojoj strani u bilo kojem trenutku bez da vas obavijesti.

Sva prava koja nisu izričito navedena u ovom tekstu su zadržana.

Kupite kremu Remescar

Proizvode Remescar možete kupiti u najbližoj ljekarni ili putem interneta.

Online Ljekarna Corner
Ljekarnaonline

Kontakt

Sylphar logo

InnoPharma d.o.o.,
Podružnica Zagreb za promidžbu

Srebrnjak 61,
10000 Zagreb
Hrvatska

E-adresa: info@innopharma.biz
www.innopharma.biz

Informacije o proizvođaču

Sylphar logo

Sylphar nv

Xavier De Cocklaan 42
B-9831 Deurle
Belgija

Tel. +32 9 321 70 80

www.sylphar.com

Privacy policy